Този уебсайт използва бисквитки
Използваме бисквитки за да осигурим максимално добро изживяване в сайта. Ако продължите да използвате сайта, приемаме че сте съгласни с бисквитките.
x
Карта за отстъпки
English Български
English Български

Политика на поверителност

Администраторът на личните данни е “СоФън” ООД с ЕИК 205127929; Дружеството е с адрес на управление: София, ж.к. „Западен парк“, бл. 52, ап. 1; Връзката с Администратора може да се осъществи на горепосочения адрес; e-mail info@sofun.bg и на тел. 00359888572594.

 

Нашата политика на поверителност

Ние в “Софън” ООД се водим от осъзнатото правило, че нашият клиент е коректен партньор, който ни задължава да се грижим за него, за неговите интереси и личните му данни, защото сме загрижени да установим трайни взаимоотношения.

 1. “СоФън” ООД регистрира наложителните обикновени данни, включващи информацията, предоставена от вас:
  1. При регистрация, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта за по-бърз и по-лесен достъп при по-нататъшно му използване/сърфиране;
  2. При заявка за покупка на предложения от нас продукт, за да бъде идентифициран като клиент.
 2. “СоФън” ООД няма достъп, следователно не регистрира данни от други уебсайтове, чиито продукти са вградени в страницата или потребителят посещава чрез посочен линк. В случая отговорността на “СоФън” ООД се свежда до това да вгражда в уебсайта продукти на доверени партньори с договор и да не допуска линкове, водещи към съмнителни сайтове.
 3. “СоФън” ООД цели от използването на „Бисквитките“ единствено по-качествена и своевременна комуникация с потребителите, използвали неговите стоки/услуги, и посетителите на уебстраницата. Затова от „Бисквитките“ не получава различна информация от обикновената, минимално необходима за целта.
 4. С „Бисквитките“ не се събира информация, включваща име, пол или каквато и да е чувствителна информация.
 5. Събраната информация обслужва единствената цел да бъде удовлетворено желанието на клиента, което е изразено в заявката му и по­-нататъшните действия, предвидени в действащото законодателство на Република България, в т.ч. фактуриране, предоставяне на заявеното и издаването на касов бон, в случай на плащането не е по банков път.
 6. “Софън” ООД, не извършва обработка на регистрираните данни освен за целите на счетоводството, фирмената статистика и коректна отчетност пред държавните контролни органи, съгласно действащото в страната законодателство.
 7. “Софън” ООД не предоставя каквито и да са лични данни на трети лица. А достъп на отговарящи за хостинга и поддържащи уебсайта, както третите лица, които са доставчици на предоставени на клиента стоки/услуги, е ограничен и регламентиран с договори за стоки/ услуги съгласно действащото в европейски съюз и Република България законодателство.
 8. “Софън” ООД, в качеството си на Администратор на личните данни, стриктно контролира достъпа към личните данни, станали известни на дружеството в резултат на неговата обичайна търговска дейност и тяхното обработване от определените за целта конкретни физически лица.
 9. “Софън” ООД се задължава да осигурява и защитава правата на клиентите си и потребителите на уебсайта си - субекта на личните данни, както следва:
  1. Пълен достъп до Платформата, която може да се разгледа при свободен избор да бъдат използвани „Бисквитки“;
  2. Доброволно да регистрира акаунт в платформата с цел съкращаване на процедурата при следващи заявки или да заявява желаните стоки/услуги без регистриран акаунт;
  3. Всеки потребител да бъде информиран на посочения от него имейл адрес за успешната регистрация на акаунта си в платформата;
  4. Да следи статуса и историята на заявките си, когато разполага с регистриран собствен акаунт в платформата;
  5. Да получава пълна информация за регистрираните негови лични данни, да ги коригира, да иска да бъдат изтрити от базата данни и да бъде забравен;
  6. Да получава позволената от закона информация за администратора на личните данни и/или за имащи достъп към тези данни, както да получи съдействие и необходимата помощ по компетентност за правата и задълженията, произтичащи от европейски регламент и българското законодателство, и съществуващият риск в интернет пространството.
 10. “Софън” ООД в политиката си по отношение на личните данни, както във всяка своя дейност, се ръководи от действащото законодателство, общоприетите стандарти в бранша и авангардната своя практика.

Абонирай се за нас!

Получавай информация за нови обекти и актуални промоции.